రాఖీ

రాఖీ

August 11, 2022

సోదరి కట్టే రక్షా బంధన్అన్నదమ్ముల సోదర ప్రేమకుఅక్క – చెల్లెళ్లు పలికేసాదర స్వాగతానికి ప్రతీక.ఈ రాఖీ ఓ మంగళ ‘కర’సూత్రంఆడపడుచుల రక్షణఅన్నదమ్ముల బాధ్యతరాఖీ సోదరీ సోదరుల ఆప్యాయతల కలబోతఇదే మన భారతీయతఅక్కచెల్లెళ్లు అన్నదమ్ముల అనుబంధంమేలి మానవ సంబంధాల సుగంధంఅన్న – నాన్నకు ప్రతిరూపంఅక్క – అమ్మకు పర్యాయంతోబుట్టువులు కడుపున పుట్టిన వారితో సమంఈ బంధాలను చాటేరాఖీ సదాచారాల సామాజిక…