“రేపల్లె చరిత్ర”కు పురస్కారం

“రేపల్లె చరిత్ర”కు పురస్కారం

October 21, 2021

పాత రేపల్లె తాలుకా ప్రాంతపు చారిత్రాత్మక, ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక రాజకీయాది రంగాల చరిత్రను క్రీ.పూ. నుంచి వర్తమానం వరకు వెలికితీస్తూ సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త, చరిత్ర పరిశోధకులు మన్నె శ్రీనివాసరావు రచించిన “రేపల్లె చరిత్ర” కు ప్రతిష్టాత్మకమైన “రాజా వాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్(హైదరాబాద్)” వారి ఉత్తమ చరిత్ర పరిశోధనా గ్రంథ పురస్కారం ప్రకటించారు. పాత రేపల్లె తాలూకాలో ఎర్పడిన రాజ్యాలు, జమిందారీ…