పరిమళించిన ఎస్.జానకి పాటల పూదోట

పరిమళించిన ఎస్.జానకి పాటల పూదోట

October 27, 2021

సురేఖా మూర్తి కి ఎస్.జానకి వాయిస్ అఫ్ ఇండియన్ ప్రైడ్ పురస్కారం సమాజ సేవకులను గాయకులను ఒకే వేదిక పై సన్మానించడం గొప్ప స్ఫూర్తి సంప్రదాయమని విశ్రాంత న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రామలింగేశ్వరరావు అన్నారు. లివింగ్ లెజెండ్ సింగర్ ఎస్.జానకిగారి స్వరంలో నవరసాలు అద్భుతంగా పలుకుతామని కితాబునిచ్చారు. శనివారం హైదరాబాద్ర, వీంద్రభారతిలో ప్రాగ్నిక ఆర్ట్స్ అకాడమీ, సీల్ వెల్ కార్పొరేషన్…