సాహిత్య అకాడెమీ ‘మాతృభాషా’ సమ్మేళనం

సాహిత్య అకాడెమీ ‘మాతృభాషా’ సమ్మేళనం

February 22, 2024

అంతర్జాతీయ ‘మాతృభాష దినోత్సవం’ సందర్భంగా సాహిత్య అకాడెమీ – ఆంధ్ర లయోల కళాశాల సంయుక్తంగా మాతృభాషల ప్రాధాన్యత గురించి 2004, ఫిబ్రవరి 21 నాడు విజయవాడ, లయోల కళాశాల మినీహాల్ లో వైభవంగా జరిగింది. ప్రారంభ సమావేశంలో డా. పాపినేని శివశంకర్ మాతృభాషల ప్రాధాన్యత గురించి, అజంత భాష, సుమధుర భాష అయిన భాషా వైశిష్ట్యాన్ని గురించి చక్కగా…