ప్రజాభ్యుదయంలో సాహిత్యం, కళల పాత్ర ?

ప్రజాభ్యుదయంలో సాహిత్యం, కళల పాత్ర ?

May 15, 2024

తానా ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక ఆధ్వర్యంలో ప్రతీ నెలా ఆఖరి ఆదివారం నిర్వహిస్తున్న 68వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం మే 19, 2024, ఆదివారం జరుగనుంది.(ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం-అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం) 68వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం ఆదివారం, మే 19, 2024 భారతకాలమానం: 6:30 pm; అమెరికా: 6 am PST;…