ఫిబ్రవరి 5న “సలామ్ ఇండియా” ఆర్ట్ కాంటెస్ట్

ఫిబ్రవరి 5న “సలామ్ ఇండియా” ఆర్ట్ కాంటెస్ట్

February 1, 2023

ఫిబ్రవరి 5న స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో “సలామ్ ఇండియా” ఆర్ట్ కాంటెస్ట్ & ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ చిన్నారుల్లో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికి తీసి వారిలో దేశభక్తిని పెంపొందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో నగరానికి చెందిన స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 5న సలాం ఇండియా ఆర్ట్ కాంటెస్ట్ మరియు ఆర్ట్…