కన్నుల పండుగగా సలాం ఇండియా

కన్నుల పండుగగా సలాం ఇండియా

February 6, 2023

అలరించిన స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ సలాం ఇండియా ఆర్ట్ కాంటెస్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ విద్యార్థుల్లో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని వెలికి తీసి వారిలో దేశభక్తిని పెంపొందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో 5వ తేదీ,ఆదివారం కేబీఎన్ కాలేజీ ఆవరణలో జరిగిన సలాం ఇండియా ఆర్ట్ ఈవెంట్ కన్నుల పండుగగా…