హైదరాబాద్ లో ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్యాంప్

హైదరాబాద్ లో ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్యాంప్

February 27, 2024

హైదరాబాద్, చైతన్యపురిలో మూడు రోజుల ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్యాంప్ అద్భుతంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమని ప్రొఫెసర్ కోదండరాం అన్నారు. చైతన్యపురిలో సామల లక్ష్మయ్య ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 24 నుండి 26 వరకు మూడు రోజుల పాటు ‘ఫస్ట్ స్టెప్ ఆర్ట్’ పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఫైన్ ఆర్ట్స్ క్యాంపును కోదండరాం శనివారం ప్రారంభించారు. ఈ…