కూచిపూడి’నృత్యం’లో మంజు భార్గవి శిక్షణ

కూచిపూడి’నృత్యం’లో మంజు భార్గవి శిక్షణ

April 5, 2023

సేవ్ కూచిపూడి ఆర్టిస్ట్స్, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ సగర్వంగా సమర్పిస్తుంది…పద్మభూషణ్ వెంపటి చిన్నసత్యం గారి వద్ద నాట్యం నేర్చుకోలేదు అని ఈరోజుకి బాధపడే ప్రతి ఒక్క నాట్య కళాకారులకుకి ఇదొక అద్భుత అవకాశం. ఈ వర్క్ షాప్ తో ఆ లోటు తీరుతుంది అని మంజు భార్గవి గారు ప్రకటించారు.గురుకులం కూచిపూడి వర్క్ షాప్ శ్రీమతి మంజుభార్గవి…