పిచ్చుకల ‘రక్షణ’ మనందరి బాధ్యత

పిచ్చుకల ‘రక్షణ’ మనందరి బాధ్యత

April 2, 2024

*పర్యావరణంలో భాగమైన చిరుప్రాణి పిచ్చుకను రక్షించుకోవటం మనందరి బాధ్యత*‘సేవ్ స్పారో నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ట్ కాంటెస్ట్’ లో గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులు>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> విజయవాడ కు చెందిన స్ఫూర్తి క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో పిచ్చుకను చేసుకుందామా మచ్చిక అనే నినాదంతో నిర్వహించిన “సేవ్ స్పారో నేషనల్ లెవెల్ ఆర్ట్ కాంటెస్ట్” చిత్రకళా ప్రదర్శన మరియు బహుమతి ప్రదానోత్సవం కార్యక్రమం…