నాగార్జున యూనివర్శిటీలో ‘చిత్రకళ వర్క్ షాప్’

నాగార్జున యూనివర్శిటీలో ‘చిత్రకళ వర్క్ షాప్’

September 25, 2021

గుంటూరు, ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్శిటీలో గత సంవత్సరం నుండి నాలుగేళ్ళ బి.ఎఫ్.ఏ. కోర్స్ ప్రారంభించబడింది. ఫైన్ ఆర్ట్స్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థుల కోసం సెప్టెంబర్ 20 వ తేదీ నుండి 22 వరకు మూడు రోజులపాటు యూనివర్శిటీలో క్యాంపస్ లో ప్రముఖ చిత్రకారులు శేష బ్రహ్మంగారిచే వర్క్ షాప్ నిర్వహించబడింది.ఇందులో డ్రాయింగ్, స్కెచ్చింగ్ లో మెళకువలు, వివిధ రకాల…