శంకర్-జైకిషన్ జోడీలో అగ్రజుడు

శంకర్-జైకిషన్ జోడీలో అగ్రజుడు

April 27, 2022

బాలీవుడ్ చిత్రసీమలోని సంగీత విభాగంలో అద్వితీయమైన సంస్కరణలతో అజరామరమైన పాటలకు ఊపిరులూది, హిందీ సినీ సంగీతాన్ని కీర్తిశిఖరాలకు చేర్చిన అద్భుత జంటగా శంకర్-జైకిషన్ ల పేరును ముందుగా చెప్పుకోవాలి. 1949 నుంచి 1971 వరకు ఈ జంట అందించిన సంగీతం కొత్తబాటలను పరచింది. ముఖ్యంగా 1950-60 దశకంలో ఈ జంట అందించిన సంగీతానికి ఎల్లలు లేవనడంలో సందేహం లేదు….