“శివ,శక్తి” చిత్రకళా ప్రదర్శన

“శివ,శక్తి” చిత్రకళా ప్రదర్శన

April 6, 2024

*హైదరాబాద్, కళాకృతి ఆర్ట్ గ్యేలరీలో ఏప్రిల్ 4 వ తేదీన ప్రదర్శన ప్రారంభం… *మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించిన “శివ & శక్తి” చిత్రకళా ప్రదర్శన *ఈ ప్రదర్శన ఏప్రిల్ 4 నుండి మే 1 వరకు కొనసాగుతుంది.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>* దేవతామూర్తుల చిత్రాలు, మనస్సును ప్రశాంత పరిచే మృదువైన రంగులు మరియు అసాధారణ చిత్రకళా నైపుణ్య ఫలితమే చిత్రకారుడు…