పాటలే నాకు నిషా – పద్మశ్రీ అనురాధ పౌడ్వాల్

పాటలే నాకు నిషా – పద్మశ్రీ అనురాధ పౌడ్వాల్

March 25, 2023

(ప్రైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అవార్డుతో ఘన సన్మానం)బాలీవుడ్ గాయని అనురాధ పౌడ్వాల్ హైదరాబాద్ వచ్చారు చాలా కాలం తరువాత. రవీంద్రభారతిలో రెండు పాటలు పాడమని కోరితే, పది పాటలు పాడారు. ఇప్పటికి స్వరంలో మెలడీ మంత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. తన తొలి చిత్ర రంగ ప్రవేశం అభిమాన్ లో పాడిన శ్లోకంతో ఆరంభించి అన్ని జోనర్స్ టచ్ చేస్తూ…