“స్ఫూర్తి” శ్రీనివాస్ కి సాంస్కృతిక సేవా పురస్కారం

“స్ఫూర్తి” శ్రీనివాస్ కి సాంస్కృతిక సేవా పురస్కారం

December 4, 2022

‘కవిత విద్యా సాంస్కృతిక సేవా సంస్థ’ జాతీయ సాహిత్య పురస్కారాల ప్రదానం చిత్రకళకి పునరుజ్జీవనం కలిగించి…చిన్నారుల్లో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని వెలికి తీసి…కళని, కళా సంస్కృతి ని పెంపొందించాలనే ముఖ్యఉద్దేశ్యంతో గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా “స్ఫూర్తి” క్రియేటివ్ ఆర్ట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో చిత్రకళలో ఎన్నో వేల మంది చిన్నారులకు శిక్షణ నిస్తూ సమాజానికి కొంతమంది ఉత్తమ…