హాస్యపు జల్లుల ఆనందం! సుమధుర నాటక పోటీలు!!

హాస్యపు జల్లుల ఆనందం! సుమధుర నాటక పోటీలు!!

February 12, 2024

–హాస్యబ్రహ్మ జంధ్యాల స్మారక పురస్కారం అందుకున్న ప్రముఖ సినీ రచయిత బుర్రా సాయిమాధవ్ నాటకేషు హాస్య! నాటకం రమ్యాతి రమ్యం!… అని భావించి విజయవాడ నగర కళాప్రియులు మనసారా నవ్వుకోవాలని, ఆనందంగా ఉండాలని సుమధుర భావన. సుమధుర కళానికేతన్ 50వ వార్షికోత్సవం, 26వ తెలుగు హాస్య నాటికల పోటీలు 1 నుండి 4 ఫిబ్రవరి 2024 తేదీలలో విజయవాడ,…