ఆసక్తిని కలిగించే ‘ఆదివారం కథలు’

ఆసక్తిని కలిగించే ‘ఆదివారం కథలు’

April 28, 2024

ఒక కథలో సస్పెన్స్ – ఒక కథలో క్రైం… ఒక కథలో హాస్యం… మరొక కథలో కారుణ్యం… ఇంకో కథలో శృంగారం…. ఇలా ప్రతీ కథలోనూ నవ్యతను చూపిస్తూతన కథలకు ఇతి వృత్తాలు మన చుట్టూ వుండే సమాజమే అని గర్వంగా చెప్పే రచయిత సి.ఎన్. చంద్రశేఖర్. చిత్తూరుకు చెందిన చంద్రశేఖర్ కథ, కవిత, నవలా రచయితగా తెలుగు…