ఒక వేణువు వినిపించెను సమ్మోహ గీతిక

ఒక వేణువు వినిపించెను సమ్మోహ గీతిక

July 7, 2023

జులై 2 ఆదివారం హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికలో సాయంత్రం ఆరు గంటలనుంచి ఒకే సంగీత వాయిద్యం చుట్టు అనేక వాద్యాలు, కర్ణాటక,హిందూస్తాని, పాశ్చ త్యత్య బాణిలు, కళాకారులూ చేసిన సంగీత నర్తనం, విన్యాసం ఐదు గంటలసేపు ప్రేక్షకులను రస డోలికల్లో ముంచింది. యువతను కేరింతలతో పదే పదే చప్పట్లతో dance చేయించింది. సినీ పరిశ్రమకు సపరిచితులైన ప్రముఖ వేణు…