‘తానా’ కార్టూన్ పోటీ ఫలితాల ప్రకటన

‘తానా’ కార్టూన్ పోటీ ఫలితాల ప్రకటన

January 16, 2023

విజేతలు 25 మంది…! బహుమతుల మొత్తం లక్ష రూపాయలు…!!తెలుగు అస్సోసియేషన్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా (తానా) ‘తెలుగు భాష, సంస్కృతి’ అంశంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన కార్టూన్ల పోటీ ఫలితాలు ఈరోజే ప్రకటించారు. అత్యుత్తమ కార్టూన్ల విభాగంలో విజేతలు-12 మంది (ఒక్కొక్కరికి 5000/- రూ. నగదు బహుమతి) ధర్, విజయవాడ పైడి శ్రీనివాస్, వరంగల్ నాగిశెట్టి, విజయవాడ ప్రసిద్ధ,…