అమెరికాలో ‘తెలుగు గ్రంథాలయం’

అమెరికాలో ‘తెలుగు గ్రంథాలయం’

November 7, 2023

అమెరికాలో తెలుగువారు అధికంగా నివసించే నగరాల్లో ఒకటైన డల్లాస్‌లో శుక్రవారం(3-11-23) సాయంత్రం తెలుగు గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. డల్లాస్ శివారు లూయిస్‌విల్‌లో ప్రవాసాంధ్రుడు మల్లవరపు అనంత్ R2 Realty కార్యాలయంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ గ్రంథాలయాన్ని గాయని ఎస్పీ శైలజ, గాయకుడు ఎస్పీ చరణ్, తానా మాజీ అధ్యక్షుడు, ‘తానా’ ప్రపంచ సాహిత్య వేదిక నిర్వాహకులు డా. తోటకూర…