గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ పరిశీలనలో ‘భారతవర్ష’ నవల

గిన్నిస్ బుక్ రికార్డ్ పరిశీలనలో ‘భారతవర్ష’ నవల

December 20, 2021

ఎనిమిది నెలల్లో 1265 పేజీల రచన:వేయి పేజీలు దాటిన నవలల రచన చేయాలంటే రచయితలు సుమారు పది సంవత్సరాలు తీసుకుంటారు. గాన్ విత్ ద విండ్ 1043 పేజీల నవల రచనకు మిట్చెల్ అనే ఆంగ్ల రచయిత్రి 10 సంవత్సరాలు, క్రొక్టర్ అనే అమెరికన్ రచయిత జురాసిక్ పార్క్ రచనకు అంతే సమయం తీసుకున్నారు. ఫ్రెంచ్ రచయిత విక్టర్…