తెలుగు వాడుకే మనకొక ‘వేడుక’

తెలుగు వాడుకే మనకొక ‘వేడుక’

September 6, 2023

తెలుగుభాష సుందరం… తెలుగుకోసం అందరం… అన్న నినాదంతో రాజకీయ సిద్ధాంతాలకు అతీతంగా అన్ని పార్టీల నాయకులతో ప్రముఖ కవి జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వర రావు గారి ఆధ్యర్యంలో “మాతృభాషా మహాసభ” ఎంతో ఘనంగా జరిగింది. సభా ప్రారంభానికి ముందుగా సాయంత్రం 5 గంటలకు విజయవాడ,  లెనిన్ సెంటర్ లో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి విగ్రహం దగ్గర నుండి తెలుగుతల్లి రథం…