బెంగాల్ చిత్రసీమ ఉత్తమ ఐడల్… ఉత్తమ్ కుమార్

బెంగాల్ చిత్రసీమ ఉత్తమ ఐడల్… ఉత్తమ్ కుమార్

September 3, 2022

(ఉత్తమ్ కుమార్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆచారం షణ్ముఖాచారిగారి వ్యాసం…) బెంగాలి బాబులకు అతడొక మహానాయకుడు. సినీ ప్రేమికులకు అతడొక మ్యాటినీ ఐడల్. సినీ నిర్మాతలకు అతడొక వసూల్ రాజా. సహనటులకు అతడొక మార్గదర్శి. ఇన్ని సుగుణాల కలబోత ప్రముఖ బెంగాలి, హిందీ సూపర్ స్టార్ ఉత్తమ్ కుమార్. అతడో విజ్ఞాన ఖని. మంచి నటుడు, నిర్మాత, స్క్రీ ప్లే…