“వందే వేద భారతం” చిత్రకళా ప్రదర్శన

“వందే వేద భారతం” చిత్రకళా ప్రదర్శన

October 10, 2023

క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన “వందే వేద భారతం ” చిత్రకళా పోటీలో బహుమతి పొందిన చిత్రాలతో అమలాపురం ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో సంస్కార భారతి సౌజన్యంతో వందే వేద భారతం పేరుతో చిత్రకళా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు.మూడు రోజుల పాటు రామాయణం, మహా భారతం, భాగవతం అంశాలపై చిత్రకళా ప్రదర్శన ఉంటుంది. చిత్రకళా ప్రదర్శనను…