శ్రీకాకుళంలో వపా శతాధిక జయంతి ఉత్సవాలు

శ్రీకాకుళంలో వపా శతాధిక జయంతి ఉత్సవాలు

December 31, 2022

వడ్డాది పాపయ్య గారి శతాధిక జయంతి ఉత్సవాలు శ్రీకాకుళంలో బాపూజీ కళామందిర్ లో డిశంబర్ 30 న శుక్రవారం ఉత్సవం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది. అద్భుత చిత్రకళా పాటవంతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సిక్కోలు కీర్తిని ఇనుమడింపజేసిన వ్యక్తి వడ్డాది పాపయ్య(వపా) అని రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ మరియు స్టాంపుల శాఖ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు కొనియాడారు. నగరంలోని బాపూజీ కళామందిరంలో…