కనువిందు చేసిన ‘జలవర్ణ చిత్ర’ ప్రదర్శన

కనువిందు చేసిన ‘జలవర్ణ చిత్ర’ ప్రదర్శన

May 15, 2023

–ఘనంగా విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ 8వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు-చిత్రకారులు వాసుదేవ్ కామత్ గారికి ‘చిత్రకళా తపస్వీ’ బిరుదు ప్రదానం–64 నీటిరంగుల చిత్రాలతో జాతీయ స్థాయి చిత్ర ప్రదర్శన…………………………………………………………………………………………………. చిత్రకళా సాధన ఒక తపస్సు లాంటిదని, నిరంతర సాధనతోనే కళాకారుడు పరిణితి సాధించగలడని ప్రముఖ చిత్రకారుడు వాసుదేవ్ కామత్ అన్నారు. విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ, స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్…