వేమన నాటకం – కందుకూరి నృత్యరూపకం

వేమన నాటకం – కందుకూరి నృత్యరూపకం

April 15, 2022

ముమ్మనేని సుబ్బారావు సిద్ధార్థ కళా పీఠం, ఆంధ్రా ఆర్ట్స్ అకాడెమి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ సిద్ధార్థ ఆడిటోరియంలో ఏప్రిల్ 15 వ తేదీన వేమన నాటకం మరియు 16 తేదీన సంస్కరణోద్యమ ఖడ్గదారి కందుకూరి – సంగీత నృత్యరూపకం ప్రదర్శించబడును. సమయం సాయత్రం గంట.6.30 ని.లకు… అందరూ ఆహ్వానితులే… వినురవేమ – నాటకం 400 సంవత్సరాల క్రితం తెలుగునాట…