అలరించిన ‘చిత్రకళా ప్రదర్శన’

అలరించిన ‘చిత్రకళా ప్రదర్శన’

January 30, 2024

“చిత్రకళాతపస్వి” వేముల కామేశ్వరరావు చిత్రకళా ప్రదర్శన మరియు చిత్రలేఖనం పోటీలు…………………………………………………………………………………………………. కళనీ, కళా సంస్కృతిని పెంపొందించాలనే ముఖ్య ఉద్దేశ్యంతో ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్, జాషువా సాంస్కృతిక వేదిక సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో యంగ్ ఇండియన్స్, ఇన్నర్ వీల్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ, శిరీష క్లినిక్ ప్రోత్సాహంతో మన విజయవాడ నగరానికి చెందిన ప్రముఖ సీనియర్ చిత్రకారులు, చిత్రకళా తపస్వి, స్వర్గీయ…