మహిళా సాధికారత పై వెంకట్ గడ్డం ఆర్ట్ షో

మహిళా సాధికారత పై వెంకట్ గడ్డం ఆర్ట్ షో

August 7, 2022

హైదరాబాద్ కు చెందిన డిజైనర్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ వెంకట్ గడ్డం రూపొందించిన చిత్రాలు, మ్యూరల్స్, కొలేజ్ లతో ‘ఇన్నర్ కాలీ’ పేరుతో కళాకృతి ఆర్ట్ గేలరీలో ఆగస్ట్ 6 నుండి 8 వరకు ఒన్ మేన్ షో జరిగింది. ఇందులో ప్రదానంగా మహిళా సాధికారత పై వేసిన 36 యూనిక్ పెయింటింగ్ లు వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అంతే కాకుండా…