విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ సప్తమ వార్షికోత్సవం

విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ సప్తమ వార్షికోత్సవం

March 2, 2022

విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ స్థాపించి 6 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 7వ వసంతంలోకి అడుగెడుతున్న సందర్భంలో సప్తమ వార్షికమహోత్సవం పేరిట 27 ఫిబ్రవరి 2022న విజయవాడ మాకినేని బసవ పున్నయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం బాలోత్సవ భవన్ లో కార్యక్రమం చాలా ఘనంగా జరిగింది. దీనిలో భాగంగా విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ సభ్యులు చిత్రించిన చిత్రాలతో ఏర్పాటు చేసిన చిత్రకళా…