విజయవాడ సభలో ‘నవ్వులు గ్యారెంటీ’

విజయవాడ సభలో ‘నవ్వులు గ్యారెంటీ’

April 16, 2024

*భావరాజు పద్మిని ప్రియదర్శిని గారికి – బంగార్తల్లి పురస్కారం-2024*ప్రముఖ కార్టూనిస్టు నాగిశెట్టి ‘నవ్వులు గ్యారెంటీ’ – కార్టూన్ల సంకలనం ఆవిష్కరణ*విశాఖ ‘NCCF’ నిర్వహించిన కార్టూన్ల పోటీ – బహుమతి ప్రదానం*’గోదావరి తీరాన’ తెలుగు కార్టూన్లు – పుస్తక ఆవిష్కరణ*‘మినీ హాస్య కథల’ పోటీ విజేతలకు బహుమతి ప్రదానం>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 14 ఏప్రిల్ 2024, సాయంత్రం 6:00 గంటలు, విజయవాడ బుక్…