మొదటి కార్టూన్ ‘హాస్యానందం ‘లో – సునీల

మొదటి కార్టూన్ ‘హాస్యానందం ‘లో – సునీల

March 19, 2021

నా పేరు సునీల దీక్షిత్. పుట్టింది మంథని గ్రామం, కరీం నగర్ జిల్లా. అమ్మ సుమతి (తెలుగు టీచర్), నాన్న మురళి రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుని ప్రస్తుతం సేవాసదన్ లో సెక్రెటరీ గా ఉన్నారు. ఒక అక్క అనిల (ఇంజనీర్ ), తమ్ముడు (మానేజర్) శ్రీవారు మహేష్ ( ప్రముఖ MNC లో జనరల్ మానేజర్) నా సంతానం,…