మహిళలు మహరాణులు

మహిళలు మహరాణులు

March 17, 2024

“ఏడాదిపాటు మహిళలకు శుభాకాంక్షలు” తెలిపిన డా. దార్ల నాగేశ్వరరావు >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ప్రముఖ రెప్లికా ఆర్టిస్టు, వందల సంఖ్యలో ప్రపంచ రికార్డులు సొంతం చేసుకున్న డా. దార్ల నాగేశ్వరరావు గారు నాకు చిరకాల మిత్రులు. ఎన్నో ప్రక్రియలను వెలుగులోకి తెచ్చిన దార్ల గారి గురించి ఓ కథనం రాసే అదృష్టం కలిగింది. వారిని ఆన్ లైన్ లో ఇంటర్య్వూ చేస్తే…