సజీవ స్వరం ‘రేడియో’

సజీవ స్వరం ‘రేడియో’

February 13, 2024

నేడు ప్రపంచ రేడియో దినోత్సవం సందర్భంగా… ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది అద్దంకి మన్నార్… భాయియో ఔర్ బెహనో మై అమీన్ సయానీ బోల్ రహాహూ… ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది సురమౌళి… రేడియో సిలోన్ నుంచి మీనాక్షీ పొన్ను దురై… ఇంకా రేడియో అక్కయ్య, అన్నయ్య, చిన్నక్క, రాంబాబు… ఇట్లా ఎన్నో గొంతులు ఈ తరానికి పరిచయం లేకపోవచ్చు. కానీ…