ఫింగర్‌ పెయింటింగ్‌ మారథాన్‌

ఫింగర్‌ పెయింటింగ్‌ మారథాన్‌

June 25, 2023

మానవ నిర్మిత ఉపకరణాల(కుంచెల్లాంటి పనిముట్ల) సాయం లేకుండా, కేవలం చేతిని, చేతివేళ్ళను మాత్రమే ఉపయోగించి కేవలం పదమూడున్నర గంటల్లో 100 తైలవర్ణ చిత్రాలను సృజించి రికార్డుల మీద రికార్డులు సాధించిన ఒక అద్భుత సందర్భానికి సంబంధించిన సవివర, సవిస్తర, సమగ్ర, సరంజక డాక్యుమెంటేషన్‌ (A Monograph On World Record Winner’s Success Story) – ఈ `ఫింగర్‌…