ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజి

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజి

November 17, 2020

ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణా వేరుపడిన తర్వాత JNTU ఫైన్ ఆర్ట్స్ కాలేజి నుండి 10 వ షెడ్యుల్ ప్రకారం ఏర్పడనుంది డా.వై.యస్.ఆర్ ఆర్చిటెక్చర్ ఆండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ  కడప లో. దీనితో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సులు చేయాలనుకునే కోస్తా అంధ్రా, రాయలసీమ వాసుల కల నెలవేరనుంది.గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిష్టాత్మకం గా తీసుకొని…