ఫైన్ ఆర్ట్స్, డిజైన్ కోర్సులకు నోటిఫికేషన్

ఫైన్ ఆర్ట్స్, డిజైన్ కోర్సులకు నోటిఫికేషన్

January 16, 2021

ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి తెలంగాణా వేరుపడిన తర్వాత డా.వై.యస్.ఆర్ ఆర్చిటెక్చర్ ఆండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ కడప లో ప్రారంబించారు. దీనితో ఫైన్ ఆర్ట్స్ కోర్సులు చేయాలనుకునే కోస్తా అంధ్రా, రాయలసీమ వాసుల కల నెలవేరనుంది.డా.వై.యస్.ఆర్ ఆర్చిటెక్చర్ ఆండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ, కడప నాలుగు సంవత్సరాల బి.ఎఫ్.ఏ. అప్లైడ్ ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్, స్కల్ప్చర్, యానిమేషన్, ఫోటోగ్రఫీ మరియు బ్యాచిలర్…