సామాన్యుని వరించిన అసమాన్య ‘పురస్కారం’

సామాన్యుని వరించిన అసమాన్య ‘పురస్కారం’

October 20, 2023

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా ప్రతిష్టాత్మకంగా ఇచ్చే YSR జీవన సాఫల్య పురస్కారాలు, YSR సాఫల్య పురస్కారాల్లో సమాజ సేవా విభాగంలో మిత్రుడు శ్యాం మెహన్ పేరు కనిపించింది. ఆ మాటకొస్తే పురస్కార గ్రహీతల్లో దాదాపు అందరూ నాకు దోస్తులే. కానీ, శ్యాం మోహన్ పేరు నాకు డబుల్ ధమాకా సంతోషాన్ని కలిగించింది. ఆయన YSR సాఫల్య పురస్కారం…