యువ కళావాహిని రంగస్థల పురస్కారాలు

యువ కళావాహిని రంగస్థల పురస్కారాలు

March 30, 2021

సాంస్కృతిక బంధు సారిపల్లి కొండలరావు ఫౌండేషన్, యువ కళావాహిని ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా 29-03-21, సోమవారం సాయంత్రం గుంటూరు బృందావన్ గార్డెన్స్ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం అన్నమయ్య కళా వేదిక పై యువ కళావాహిని సాంస్కృతికోత్సవం, యువ కళావాహిని రంగస్థల పురస్కారాల ప్రదానం ఘనంగా నిర్వహించారు.శ్రీ ఘంటా పున్నారావు ముఖ్య అతిథిగా,శ్రీ మన్నవ సుబ్బారావు…