“వరల్డ్ ఆర్ట్ ఫెయిర్ ” ఆన్‌లైన్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 27 మంది ప్రఖ్యాత మరియు వర్థమాన చిత్రకారులు ఇటీవల చిత్రించిన తమ చిత్రాలతో, ఆన్‌లైన్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ “వరల్డ్ ఆర్ట్ ఫెయిర్’ నిర్వహిస్తున్నారు. కళాకారుల చిత్రాల ప్రదర్శన, అక్టోబర్ 2, 2020 నుండి 25 అక్టోబర్ 2020 వరకు www.worldartfair.in వెబ్‌సైట్‌లో ప్రదర్శించబడతాయి. కళాకారులు సాంకేతికంగా ఒక పరిపూర్ణత, అసలైన, భిన్నమైన మరియు బలమైన అంశాలను, తమ చిత్రాలను ప్రదర్శించనున్నారు. వీరందరూ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు పొందారు.

ఈ రచనలను అలంకారిక నైరూప్య, సమకాలీన, ల్యాండ్‌స్కేప్ డిజిటల్ మొదలైనవిగా వర్గీకరించవచ్చు. ప్రతి కళాకారుడు వారి దృశ్య వాస్తవికతకు వ్యక్తిగతమైన వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. కప్పరి కిషన్, కుసుం శర్మ, పరసరాం వి. సుతార్, మరియ వర్గ హేన్సన్, కునాల్ సాల్వి, ప్రియ యబలూరి తదితర కళాకారులు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గోంటున్నారు.
సరళమైన మరియు రంగురంగుల జీవితం గురించి అందమైన మరియు ఆత్మ వేడెక్కే కళాత్మక అవగాహన యొక్క ఆర్ట్ షో. ప్రత్యేకత కలిగిన ఈ చిత్రాలు అద్భుతమైన కళాత్మక ప్రతిభకు సాక్ష్యం.

“World Art Fair” (Let Us Create Visions)
Recent works of renowned and emerging Artists, national and international will be presented in an online art exhibition “WORLD ART FAIR’a Show of paintings by 27 artists from 2nd October 2020 to 25th October 2020 at the website, www.worldartfair.in. The Artists technically are a perfectionist, offering something very original, different and strong which is very rare. They have exhibited their works all over and has been awarded both at National and International level. The artists quest for perfection emerges from the belief that the world always can be channelled into a positive force, culminating in supreme bliss or heightened spiritually.
The works can be characterized as figurative abstract, contemporary, landscape digital etc. Each Artist is presenting highly individualistic interpretation of their visual reality. Kappari kishan, Kusum Sharma, Parsharam V Sutar, Maria Varga Hansen, Kunal Salvi, Priya Yabaluri and others artists works are exhibiting.
The Art show of beautiful and soul warming artistic perceptions about simple and colourful life. The uniqueness and simplicity are really awesome and bear testimony the brilliant artistic talent.
Priya Yabaloori
Director of worldartfair
www.worldartfair.in

2 thoughts on ““వరల్డ్ ఆర్ట్ ఫెయిర్ ” ఆన్‌లైన్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap