సినీజానపద జాదూ… కె.వి. రెడ్డి

సినీజానపద జాదూ… కె.వి. రెడ్డి

July 1, 2022

(ఈ రోజు కె.వి.రెడ్డి జయంతి) తెలుగు చలనచిత్రరంగానికి ఒక ఊపును మెరుపును దిద్దిన మహనీయుడు కదిరి వెంకటరెడ్డి. ఆయన చిత్రరంగంలో కె.వి. గా చిరపరిచితుడు. భక్తపోతన, పాతాళభైరవి, పెద్దమనుషులు, మాయాబజార్, దొంగరాముడు, జగదేకవీరుని కథ, శ్రీకృష్ణార్జునయుద్ధం వంటి సినిమాలను ఒక్క పాతతరమే కాదు నేటి ఆధునిక తెలుగు ప్రేక్షకుడు కూడా వీక్షించడం మరచిపోలేరు. ఆరోజుల్లోనే ఆధునిక వివాహ వ్యవస్థ…