అపర్ణ కుంచెకు అర్థాలెన్నో… !

అపర్ణ కుంచెకు అర్థాలెన్నో… !

October 21, 2022

వేసవి వచ్చి ఖాళీ అయిన వసంతంలా, ఉత్సాహం కరువైన స్త్రీలో ఎడారి పాలైన స్త్రీత్వంలా, ఒక వింతైన నిరాశక్తి నిర్వచనంలా ఉంటాయి అపర్ణా కౌర్ చిత్రాలు. స్వయంకృషితో కళాకారిణి అయిన అపర్ణ శిల్పకళ ద్వారా కళాప్రపంచానికి చేరువైంది. ఆమె తల్లి అజీత్ కౌర్ సాహితీవేత్త ఆమె రాసిన ‘హోమ్స్’ అనే పంజాబీ నవలకి పురస్కారం లభించింది. తల్లి నుంచి…