నేను ఒక మంచి  పాఠకుణ్ణి  – రావెళ్ల

నేను ఒక మంచి  పాఠకుణ్ణి  – రావెళ్ల

January 31, 2019

“రావెళ్ల” పేరుతో గత 15 సంవత్సరాలుగా కార్టూన్లు గీస్తున్న డాక్టర్ రావెళ్ల శ్రీనివాస రావు కార్టూన్లు, బాల సాహిత్యం, కథా రచన, కవిత్వం మొదలైన రచనా ప్రక్రియల్లో రాణిస్తున్నారు. మన కార్టూనిస్టులు శీర్షికన ఈ నెల వారి పరిచయం వారి మాటల్లోనే  చదవండి. రావెళ్ల పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తున్న నా పేరు రావెళ్ల శ్రీనివాసరావు 6-10-1968 న గుంటూరు…