హరికథకు పద్మ పురస్కారం

హరికథకు పద్మ పురస్కారం

February 4, 2023

ప్రముఖ హరికధా విద్వాంసులు కోట సచ్చిదానంద శాస్త్రికి ‘పద్మశ్రీ’ అవార్డు ఆదిభట్ల నారాయణ దాసు యొక్క ప్రశిష్యుడు. ఈయన హరికథా శైలి ప్రత్యేకం అని చెబుతారు. 1960లు చివరి భాగం, 1980 లలో చాలా ప్రసిద్ధుడు. సచ్చిదానందశాస్త్రి గుంటూరు నివాసి. ఈయన హరికథలు, సినిమా చూస్తున్నట్లు ఉంటాయి అంటే అతిశయోక్తి లేదని చెప్పుకుంటారు. హరికథలో పాటలు, అప్పటి సినిమా…