మల్లెమాల చెప్పిన ‘డైరెక్టర్ గుణశేఖర్’ కథ

మల్లెమాల చెప్పిన ‘డైరెక్టర్ గుణశేఖర్’ కథ

December 18, 2022

అది 1994వ సంవత్సరం. నేను శబ్దాలయ నుండి కారులో వెళ్తుండగా మా గేటు దగ్గర ఒక అనామకుడు నిల్చొని నాకు నమస్కారం పెట్టాడు. నేను కారు ఆపి నీ పేరేమిటి అన్నాను. నా పేరు గుణశేఖర్ సార్. నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి దగ్గర అసోసియేట్గా పని చేశాను. తెలుగులో రెండు చిత్రాలు డైరెక్టు చేశాను. కాని…