ఫొటోగ్రఫీ … ఓ అందమైన కళ !

ఫొటోగ్రఫీ … ఓ అందమైన కళ !

August 19, 2020

ఆగస్ట్ 19 ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా…… ____________________ ఫోటోగ్రాఫర్ స్మైల్ ప్లీజ్ ……. కాస్త నవ్వండి ……… అంటూ తమ ఏకాగ్రతను మన ముఖాల మీద నిలిపి మనల్ని అందంగా చూపించడానికి వాళ్ళు అపసోపాలు పడుతుంటారు ! ఫోటోలు తీయడమన్నా …. దృశ్యాలు చిత్రీకరించడమన్నా అంత సులువేమీ కాదు! _____________________ ఫొటోగ్రఫీ … ఓ అందమైన కళ…