నటనకే పాఠాలు నేర్పిన  నట’సార్వభౌముడు’

నటనకే పాఠాలు నేర్పిన నట’సార్వభౌముడు’

January 18, 2021

నందమూరి తారక రామారావు 25వ వర్ధంతి సందర్భంగా….ఆయన నటనకే పాఠాలు నేర్పిన బడిపంతులు.. అందంలో చందమామాను మించిన మేజర్ చంద్రకాంత్.. అభినయ నర్తన శాలకు ఆయనే సార్వభౌముడు. ఆయన గళం విప్పితే గర్జించే బొబ్బిలి సింహం.. ఆయనే మన నందమూరి తారక రామారావు. ఐదు దశాబ్దాల నటన, అనితర సాధ్యమైన ప్రయోగాలు.. అది సాంఘికమైనా, జానపదమైనా, పౌరాణికమైనా.. పాత్ర…