అలుపెరుగని కళాయాత్రికుడు ‘పోచం’

అలుపెరుగని కళాయాత్రికుడు ‘పోచం’

December 1, 2022

కళాయాత్రికుడు ఏల్పుల పోచం కు ‘విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ’ 20 వేల ఆర్థిక సాయం కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు కళాయాత్ర చేస్తున్న తెలుగు చిత్రకారుడు ఏల్పుల పోచం, ఈ రోజు (30-11-2022) విజయవాడ ఆర్ట్ సొసైటీ చిత్రకారులతో కలసి తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఇప్పటి వరకూ 25 రాష్ట్రాలు, 1380 రోజులు పాటు యాత్ర చేశారు. మంచిర్యాల…