తొలి కార్టూన్ అచ్చులో చూసుకోడానికి మూడేళ్ళు పట్టింది!

తొలి కార్టూన్ అచ్చులో చూసుకోడానికి మూడేళ్ళు పట్టింది!

November 1, 2020

ప్రభాకర్ పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తున్న నా పూర్తి పేరు కొల్లి ప్రభాకర్. పుట్టింది 20 మార్చి 1975, కృష్ణాజిల్లా, ‘పామర్రు’లో. సింహాచలం, రమణమ్మ అమ్మనాన్నలు. కార్టూనిస్టులకు స్వర్ణయుగం అయిన 80 దశకంలోనే నేను కూడా కార్టూనిస్టుగా మారాను. కార్టూన్లు గీయడం ప్రాక్టీసు చేసిన తర్వాత నాతొలి కార్టూన్ అచ్చులో చూసుకోడానికి నాకు ‘మూడేళ్ళు పట్టింది! ఎటువంటి సైజులో ఎలా…