విశాఖలో కార్టూన్ ప్రదర్శన-శిక్షణా శిబిరం

విశాఖలో కార్టూన్ ప్రదర్శన-శిక్షణా శిబిరం

May 19, 2022

(మూడు రోజులపాటు విశాఖలో పిల్లలకు కార్టూన్ శిక్షణా శిబిరం) బుధవారం(18-5-2022) నాడు విశాఖపట్నంలో బాల వికాస ఫౌండేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో 16-5-2022 నుండి గత మూడు రోజులుగా జరుగుతున్న కార్టూన్ శిక్షణ శిబిరం జయప్రదంగా ముగిసినది. విశాఖపట్నం ఏ యస్ రాజా మహిళా జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణంలో 16-5-2022 నుంచి జరుగుతున్న ఉచిత సమ్మర్ కేంపులో భాగంగా తొలి…